Основната цел на аутсорсинга на печата е да спечелите ползи с по-ниска цена и подобрено качество на услугите и доставките. Всяка една компания прави периодични анализи на разходите си в различните области, с цел понижаване на тези разходи и подобряване на ефективността на работата. Една от дейностите, която, ако е добре планирана, може да донесе икономически ползи за компаниите, е дейността по управление на печата.

Аутсорсингът на печата не е само да наемете принтер, но да наемете компания, която ще управлява вашите нужди, свързани с документи и печат. Аутсорсингът ви предлага пълен контрол върху процеса на печат и разходите за него.

Някои от предимствата на аутсорсингa на печата

Какво предлагаме ние?

На база на извършения анализ Ви предоставяме предложение за оптимизация с включени: