Наемът на принтираща и копираща техника става все по-популярен начин за повечето фирми да решат проблемите си свързани с документооборота и нуждата от обработка на електронни документи. 

„Партньо­рите“ ЕООД предлага на своите клиенти наем и собствен лизинг на принтери, мултифункционални устройства и копирни машини със срок на договора от 12 до 60 месеца.

В зависимост от нуждите на клиента устройствата може да варират от устройства за персонална работа или малки работни групи до високо производителни про­дукти, предназначени за групова работа в натоварена среда или за производствени цели.

Благодарение на тази наша услуга, може да получите ново черно-бяло или цветно устройство без първоначална инвестиция, за желания от Вас срок, като едновременно с това получавате пълен контрол върху ежемесечните си разходи за печат и копиране на документи.

Освен всичко описано до тук, имате и възможност след края на договора да придобиете собственост върху наетото оборудване и да го използвате в зависимост от наличният му ресурс. 

Предлагаме следните възможности

Предимствата за Вас