Екологичен печат

Бизнесът често печата документи за временни нужди – чернови, версии на документи, преглед на email или други.

Проучванията показват, че 45% от всички отпечатани документи попадат в кошчето в деня на създаването им.

Устройствата на Toshiba от серията e-STUDIO5008LP дават възможност на потребителите да изберат изтриваем син тонер, така че документите, предназначени само за временна употреба, например за проверка на документ, дневен ред на срещите или други, да бъдат изтрити и листът да се използва повторно. Едновременно с това хибридните устройства работят и с обикновен черен тонер за отпечатване на постоянни документи.

Как става изтриването на отпечатания документ?

Повторно използване на хартията става чрез изтриване на синия отпечатък от листа, от топлината на хибридния многофункционален принтер или от допълнителното устройство за повторно използване на хартия. По този начин един лист може да бъде използван до 5 пъти.

За да опрости използването на функцията за печат, устройството позволява на клиентите да дефинират множество правила за автоматично избиране на режима на тонера в зависимост от приложението на документите, които ще се печатат.

Какви са предимствата?

Ако приемем, че използвате лист хартия пет пъти (т.е. печат веднъж и го използвайте повторно четири пъти) и отпечатвате 4000 изтриваеми страници на месец, можете да намалите консумацията на хартия с до 80%. Това означава, че след пет години ще сте спестили почти 200 000 листа хартия. С други думи: Същото количеството хартия, което обикновено бихте използвали за една година, сега ще използвате за пет години.

Освен спестяване на разходи за хартия (покупка, съхранение, разпространение
и унищожаване) също има значителна полза за околната среда, тъй като
автоматично намалявате емисиите на въглерод и вода – потребление, което се генерира по време на производството на хартията.

Серията e-STUDIO5008LP се състои от три модела със скорост на печат съответно 35, 45 и 50 страници в минута (ppm) за постоянни отпечатъци и 35 ppm на трите модела при печат със изтриваем тонер. Всички те също предлагат широка гама от опции и функции за персонализиране на системите според нуждите на компанията. За да поддържат съвременните работни потоци на документи, моделиte включват възможност за облачен и мобилен печат и могат лесно да бъдат свързани с външни приложения. Всички те, разбира се, се предлагат с най-съвременни функции за сигурност, за да осигурят възможно най-висока защита на данните.