Опит

„Партньорите“ ЕООД работи на пазара в България вече почти 19 години. Дружество­то се ползва с отлично реноме и работи с голям брой фирми и учреждения в Бълга­рия, включително редица министерства, Народното събрание, банкови институции, нотариални кантори, адвокатски кантори образователни центрове, както и множество други важни клиенти. Имаме подписани договори за поддръж­ка с няколко стотин крайни клиенти. Отделно от това, дру­жеството разпола­га и със самостоятелни партньори, чрез които дистрибутира част от про­дуктите, с които работи.

Екипът ни е съставен от специалисти, част от които повече от 15 години работят в областта на поддръжката на периферна и компютърна техника. Сервизните ни инженери са обучени и сертифицирани от производителите, с които работим и на които сме оторизирани представители и сервизни партньори. Търговските ни сътрудници са с опит от над 10 години в областта на консултирането на клиенти и намирането на най-оптималното решение за всеки един.
Всеки наш клиент има на разположение персонален търговски сътрудник, на който може да разчита във всеки един момент по търговски и финансови въпроси.

През последните години броят и обхватът на нашите клиенти се разшириха и ние работим по редица проекти, както краткосрочни, така и дългосрочни. Поради това предлагаме на нашите клиенти индивидуален подход и решения в зависимост от нуждите, желанията и големината на екипа им.

0
Години опит
над 0
Клиенти

Екип от професионалисти