История

Дружеството е основано през 2001г. под името Сервизът ЕООД, като главен технически център на Toshiba за България и вносител на всички необходими за поддръжката на мултифункционалните устройства на марката части и консумативи. През този период от съществуването си компанията осигурява гаранционната и извънгаранционната поддръжка на всички продукти на Toshiba инсталирани при клиенти на територията на Р. България. Отделно от това обучава и сертифицира сервизните специалисти на всички гаранционни центрове по територията на страната.

На 12 Юни 2008 г името на дружеството беше сменено на „Партньорите“ ЕООД, като постепенно беше разширено и портфолиото на предлаганите от компанията продукти и услуги. Компанията започна да предлага на своите клиенти наем и лизинг на принтери, мултифункционални устройства, копирни машини, както и пълен аутсорсинг на печатните услуги

През годините продължихме да разширяваме обслужването, което предлагаме на нашите клиенти, добавяйки стойност към предлаганите услуги, продукти и осигурявайки абонаментна поддръжка на компютърна техника, доставка на IT оборудване, решения за конферентни зали и мн. други.

Мисия

Сертификати

Още от самото си основаване основна цел пред компанията е формиране на ефективен екип от професионалисти, които да предоставят на потребителите в България стоки и услуги по възможно най-високите световни стандарти. През цялото съществуване на дружеството, основната ни стратегия винаги е била да инвестираме в знания и умения, да работим с най-новите технологии и да бъдем възможно най-добри специалисти в областта на информационните технологии. Целта ни винаги е била, да получим и внедряваме възможно най-новите и водещи услуги и технологии, доказали ефективността си и ползата за клиента.

Следвайки постоянно визията ни за развитие на компанията през 2008г въведохме система за осигу­ряване на ка­чеството БДС EN ISO 9001:2008 (по настоящем ISO 9001:2015), сертифицирана от TÜV Rheinland Бълга­рия. 

По този начин ние га­рантираме, че получените знания и умения на служители­те ни, ще бъдат съхранени и предоставени на нашите клиенти и партньори по възможно най-сигурен начин. 

Основна дейност

Партньори

Официално сме упълномощени от Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH с права за дистрибуция, и сме сертифицирани за осъществяване на продажби и извършване на гаранционна поддръжка на пълната гама принтери, мултифункционални устройства и копирни машини с марката Toshiba.
„Партньорите“ ЕООД е BSD партньор и сервиз на Lexmark. Освен това работим и с Lenovo, Dell, Canon, Philips, Viewsonic, Logitech, Fujitsu, HP, Asus, Acer и др.