СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ
Ние предлагаме

Описание на длъжността:

 • Търсене на клиенти и нови възможности за осъществяване на продажби.
 • Консултиране на клиенти, запознавайки ги с предимствата на предлаганите продукти и услуги на компанията.
 • Подготовка и изпращане на търговски предложения.
 • Организиране и провеждане на срещи с настоящи и бъдещи клиенти.
 • Изграждане и поддържане на топъл контакт с клиентите, наблюдаване на тяхната удовлетвореност и активност.
 • Системно анализиране на спечелени и загубени сделки, пазар, конкуренция и тенденции.
 • Попълване и поддържане на необходимата търговска документация и бази данни.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование.
 • Опит в областта на продажбите на офис техника, активното търсене и привличане на нови клиенти.
 • Креативно мислене, иновативност и индивидуален подход към клиента.
 • Умение да задържат вниманието на събеседника си и способност да се справят с потенциални възражения от страна на клиентите.
 • Разбиране на модела на работата и нуждите на клиента, с цел увеличаване на бизнес възможностите.
 • Желание за непрекъснато учене, самоусъвършенстване и повишаване на квалификацията, участие в обучения и изпити.
 • Добра компютърна грамотност – работа с офис пакет, електронна поща, работа с Интернет.
 • Владеене на английски език на работно ниво.
 • Шофьорска книжка категория В.

Описание на длъжността:

 • Инсталиране и конфигуриране на софтуер за периферни устройства (инсталация на драйвери и софтуерни приложения, настройка на сканиране).
 • Инсталиране и конфигуриране на софтуери за управление на печата, управление на принтери и мултифункционални устройства и управление на документооборота.
 • Инсталиране, администриране и поддръжка на на компютърен хардуер, системен софтуер, софтуерни приложения.
 • Обучение на клиентите за работа с инсталирания софтуер.
 • Консултиране на клиенти по телефон и на място за функционалността на инсталирания софтуер.
 • Попълване и поддържане на необходимата сервизна документация и бази данни.
 • Сервизната дейност се извършва предимно при клиенти, в рамките на гр. София.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо образование, свързано с длъжността.
 • Познания в администрирането на MS Windows операционни системи и системни приложения.
 • Познания по компютърни мрежи.
 • Изразен афинитет към работата със софтуерни приложения, тестване на тяхната функционалност, настройки и възможности.
 • Желание за непрекъснато учене, повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения и знания.
 • Работа с офис пакет, електронна поща, работа с Интернет.
 • Отлични комуникационни умения и способност за работа с клиенти.
 • Владеене на английски език на работно ниво.
 • Шофьорска книжка категория В.

  Описание на длъжността:

  • Инсталация и конфигуриране на периферни устройства (хардуерно конфигуриране, инсталация на драйвери и настройка на сканиране).
  • Диагностика, поддръжка и сервиз на мултифункционални устройства, копирни машини, принтери и друга периферна техника.
  • Обучение на клиентите за работа с инсталираната техника.
  • Консултиране на клиенти по телефон и на място за функционалността на устройствата и при необходимост от решаване на технически проблеми.
  • Попълване и поддържане на необходимата сервизна документация и бази данни.

  Изисквания към кандидатите:

  Висше техническо образование, свързано с длъжността.

  • Опит в поддръжката и сервизиране на мултифункционални устройства и/или копирни машини – минимум две години.
  • Желание за непрекъснато учене и повишаване на квалификацията, участие в обучения и изпити.
  • Работа с офис пакет, електронна поща, инсталация на драйвери и софтуер, работа с Интернет.
  • Умения за работа с клиенти и способност за работа в екип.
  • Владеене на английски език на работно ниво.
  • Шофьорска книжка категория В.
  Кандидатствай