Интерактивният кабинет е иновативно решение, което позволява по нов начин да се провеждат обучението и класните занимания на учениците от една страна, а от друга улеснява работата на учителите. Интерактивния кабинет включва цяла система от: интерактивен модул и писалка, ултракъсофокусен проектор, интeрактивен софтуер, таблети и специален софтуер Display Note. Display Note осъществява връзката между таблетите и това, което се проектира на интерактивния екран. Класната стая се превръща в модерно и любимо място на учениците и учителите. Учениците изучават урока за деня с нестихващ интерес и повишено внимание, а практическата част е лесна, удобна и приятна. Интерактивния кабинет  е съвременен подход на преподаване и най-новата технология за работа в група и социализиране на всички ученици.
Учениците участват изцяло в учебния процес с помощта на своите таблети, а учителите вече могат да изпитват по-голям брой ученици без да имат притеснението, че времето няма да им стигне.

Интерактивния кабинет позволява на учениците да участват активно в учебния процес при задавеното на въпроси или решаването на задачи, провеждат дискусии, усъвършенстват тяхното мислене, обменят информация по разглеждания казус, дават мнение на обособена група или индивидуално.
Тенденцията е съдържанието на учебния процес да се цифровизира, като дори учениците от началното училище могат да се справят много добре с таблетите.
Функциите на таблетите позволяват на учениците по-лесно писане, смятане, рисуване и споделяне.Също така използват интегрирана функция за съобщения, като може да бъде получено индивидуално или от група присъстващи. Таблетите, както и персонални компютри, лаптопи и смартфони могат да бъдат използвани от участниците в презентацията.

Интерактивният кабинет включва