Печатът и сканирането на документи са едни от ИТ услугите, които биват подценявани по важност, до момента, до който спрат да работят. Случвало ли Ви се е да Ви свърши тонера и да нямате резервен, да се повреди принтера или качеството на отпечатъка да се влоши и то по време на дейности чувствителни към времето: по време на обучение, по време на подготовката на маркетингови кампании, при печат на месечни отчети или документации, които имат краен срок за предаване? Навярно да.
Голяма част тези проблеми могат да бъдат избегнати с помощта на софтуер за мониторинг и управление на устройствата за печат. С помощта на една такава софтуерна платформа може не само да получавате предупреждения в реално време, но и да предвидите потенциални проблеми, като по този начин избегнете прекъсванията в работата на устройствата. Необходимостта от доставка на консумативи или ремонт на устройствата, генерирането на различни анализи се случват лесно и бързо, без нуждата от човешка намеса.

И докато повечето производители предлагат собствени софтуерни решения за мониторинг на устройствата, когато те са в една мрежа, то остава отворен въпроса за контрол на устройства и принтери, когато те са от различни производители или работят в различни мрежи.

За целта ние предлагаме Axess MPS софтуер за отдалечено наблюдение на мрежови и локални мултифункционални устройства, принтери и копирни машини на всички производители, намиращи се в различни локации и мрежи.

Какво получавате с Axess MPS?

Предимства