През последните години технологичните промени в образователния сектор се увеличиха многократно. С тях се разкриват нови възможности и предизвикателства пред всички нас.

Модерна класна стая с интерактивно решение

С интерактивните решения, които предлагаме ще преобразите класната стая в нова модерна учебна среда. Класната стая се превръща в завладяваща и атрактивна за учениците, които активно ще участват в усвояването на учебните програми.

Модерна зала за упражнения

Интерактивните решения за образованието са най-съвременния инструмент за поднасяне на учебния материал или презентации. Те помагат на учителите да създават много по-интересни и ангажиращи вниманието на учениците уроци и упражнения.

Модерен учебен процес в едно цяло

Нашите интерактивни решения са на водещи производители в световен мащаб и с голям опит във внедряването им в сектор образование. Тези интерактивни решения ще помогнат на Вашето учебно заведение да бъде оборудвано с последно поколение технологии от най-висок клас.